Přihláška

Zde můžete stáhnout přihlášku b biřmování 

Připravná setkání před biřmováním 

První setkání v rámci přípravy na biřmování se uskuteční v neděli 1.10. 2023 v 10.15 hod. Srdečně zveme.

V kostele sv. Petra a Pavla
v Hradci nad mOravicí bude
v neděli 14. dubna 2024
Mons. Martin David,
biskup ostravsko-opavský, udělovat svátost biřmování při mši svaté v 10 hodin.