MEŠNÍ INTENCE 4. 06. 2023 – 11. 06. 2023

 

 

Neděle 4. 6. 2023 – Slavnost Svaté Trojice                                                  

7.30 – za + Viléma Rašku, rodiče, sourozence, švagrové, za zemřelé z rodiny Raškové, za manžely Stoklasovy a duše v očistci;

            za + Josefa Víchu – k nedožitým stým narozeninám

9.00 –  Na poděkování Pánu Bohu za 102. let života Emilie Paulerové, zemřelého manžela Čeňka, dceru Marii, rodiče z obou stran; za + Jiřinu Štenclovou, syna Zdeňka a celou živou rodinu a duše v očistci

 

 

Středa, 7. 06. 2023

17.30 –  za + Karla Říčného, dvoje rodiče; za + z rodiny Wichové, Říčné a Stoklasové; za + Marii Kaštovskou, manžela, dvoje rodiče, + zemřelé z rodiny Těžké a Krčkové

 

 

 

Čtvrtek, 8. 06. 2023 – Slavnost Těla a Krve Páně

17.30 –  za + Augustýna Štencla, rodinné dobrodince a pomocníky

 

 

Pátek, 9. 6. 2023                                                                                          

17.30 – Na poděkování Pánu Bohu za dar života u příležitosti 40. narozenin Petra Jakeše s prosbou o Boží požehnání do dalších let a za celou živou a zemřelou rodinu

 

Sobota, 10. 6. 2023                                                                                      

8.00 – mše sv. nebude!!!

 

 

Neděle 11. 6. 2023 – 10. Neděle v mezidobí                                                  

7.30 – za + Antonína Jaška, manželku, Jana Hluchého, manželku a za celou živou a zemřelou rodinu a duše v očistci

9.00 –  za + Lenku Bartošovou, syna Velenka, za živou a zemřelou rodinu; Za + Marii Voždovou a za celou živou rodinu

10.45 – Areál Kajlovec – Na poděkování Pánu Bohu u příležitosti 115-ti let založení SDH Kajlovec za všechny živé a zemřelé hasiče